Plastepur Arıtma Sistemleri

Plastepur Evsel Arıtma Sistemleri

Yerleşim alanı dışındaki konutlarda doğal sızdırma yöntemiyle kullanılır.

 • Her türlü atık su için profil formlu plastik foseptikler,
 • Vidalanabilir baca,
 • Birleştirilmiş bağımsız anaerobik ön arıtma ( çökeltici + berraklaştırıcı)
 • Drenajsız ve/veya drenajlı aerobik arıtma,
 • “CE” işaretli çökeltici ve berraklaştırıcılar,
 • Boşaltma biriktirme hazneleri,
 • Yağ tutucu sistemler,
 • Geçirgen olmayan zemin üzerinde, suni otama boşaltmalı, drenajlı dikey kum filtresi,Üstün özellikler:
 • Büyük kapasiteler için, yüksek dayanım,
 • Deforme olmaz ve iç/dış çift kaynaklı, çift cidarlı modül,
 • Kalın, profilli ve petekli dış yüzey,•    Kalın ve pürüzsüz iç yüzey,
 • Hafiflik, taşımada daha küçük araç kullanımı,
 • Az hafriyat ve dolgu; basit ve çabuk uygulama,
 1. Tıkanıklık giderme ve basınç düşürme için erişim imkanı sağlayan bir giriş düzeneğinden (IN) kaba ve evsel atık suların gelişi
 2. Evsel atık suların sudan hafif ve ağır olarak ayrılma bölgesi
 3. Dibe süzülen ve anaerobik fermantasyon aşamasında olan çamur yatağı
 4. Yağ ve yüzer madde tabakası
 5. Gaz birikim haznesi
 6. Çökeltme sonucu berrak kalmış su ve entegre demonte edilebilir tıkanma alarmlı ön filtre ve demonte edilebilir ve paslanmaz, entegre bir süzme filtresi, "performans" ile donatılı çift ayrıştırıcı ile süspansiyon halindeki maddelerin ayrıştırma bölgesi
 7. Ön arıtılmış evsel atık suların son aerobik arıtmaya nakli (yayma, süzücü yatak...)
 8. Fermantasyon gazlarının çatı üzerinden sabit tahliye ve cihaz girişinde havalandırma girişi ile tahliyesi için, en az 100 mm. çaplı havalandırma (VH) girişi.
Plastepur Arıtma Sistemleri - SFR

Plastepur Arıtma Sistemleri,