Features

                                            

DISTINGUISHING CHARACTERISTICS OF "AKUATERN 204" UNDERGROUND PLASTIC STORAGE TANKS   

TECHNOLOGY

 • Storage tanks are produced in Turkey, with German and French technical knowledge.   

PLACE OF USE

 • Underground applications.
 • Under the areas such as parking area.
 • In the places where the housing is not allowed.
 • In the sensitive locations where sealing is essential such as water basins.   

INTENDED USE

 • Storage of drinking water, utility water, rain water, fire water, landscape water.
 • Storage of cooling water, process chemicals, etc. in enterprises.
 • Collection of garbage leaking water in the solid waste landfills.
 • Waste water supply station.
 • Settling and reactor tank in package treatment systems.
 • Stormwater tank.Sealed septic tank.

MATERIAL

 • The PE raw material used is UV stabilized. Because of this, even when the storage tank is open, it is not affected by ultraviolet rays, it does not harden, its color does not fade.
 • Polyethylene is resistant against many chemicals (upon request, detailed list will be provided).
 • The polyethylene storage tank does not need to be isolated against heat, water and chemicals.
 • Polyethylene tanks do not rust, rot, mold, vomit in any way.
 • Polyethylene tanks are not affected by the salt content or salty water in the soil near the sea.
 • Polyethylene is a material with a very long lifetime.
 • Polyethylene is a stretchable and shock absorbing material.So that, it does not crack in the ground movements and maintain its leakproofness.
 • Polyethylene performs very well even under frosting level.

STRUCTURAL

 • The storage tanks are solid.
 • The storage tanks are double-walled. The outer surface has a rib-shaped structure, but the inner surface of the tank is flat.
 • It can be connected in series or parallel with the connection pipes and theoretically infinitely large storage volume can be obtained.
 • If a separator is inserted into the tank during the production phase, 2 or more independent storage volumes can be obtained.
 • Storage tank capacities range from 5,000 liters to 51,500 liters.   

MUKAVEMET

 • Depolar, toprak basıncı, sismik hareketler, çevreden geçen araçların ilettiği titreşimlerden ve ısı değişimlerinden etkilenmez.
 • Uygun montaj ile depo üzerinden, araç trafiği (DIN 1072’ye göre azami 11,5 ton dingil yüklü kamyon) dahi geçebilir.
 • Depolar, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu ve alttan negatif yönde su basıncının oluştuğu bölgelerde görev yapabilecek mukavemettedir.  

TEMİZLİK & SAĞLIK

 • Depo iç duvarının düz (kaburgasız) oluşu, kolay temizlenebilen bir yüzey oluşturmaktadır.
 • Kullanılan PE boyar maddesi (masterbatch) kurşun ve kanserojen katkılar içermemektedir.
 • Polietilen, içme suyu ve gıda ile temas etmesinde hiç bir sakınca olmayan bir malzemedir.
 • Polietilenin pürüzsüz yüzeyine bakteriler nüfuz edememekte ve tutunamamaktadır.
 • Polietilen gıda ambalajlarında en çok tercih edilen malzemelerin başında gelmektedir.
 • Depolar et kalınlıkları, çift duvarlı yapıları, renkleri ve bilhassa yer altında olmaları nedeniyle güneşin ısısını almaz ve ışınlarını geçirmez. Bu sebeple depolanan suda yosunlaşma oluşmamaktadır.    

GÖRSELLİK

 • Yer üstü depoların aksine, yer altında konumlanan depo, görsel kirliliği ortadan kaldıran bir çözümdür.
 • Yeşil renkli kapak bilhassa peyzaj alanında çevre ile uyumlu ve son derece görsel bir çözümdür.  

KULLANIM KONFORU

 • Toprak altındaki depolar, barındırdığı sıvıyı serin tutar ve kapaklarda bulunan EPDM sızdırmazlık contaları sayesinde buharlaşma / sıvı kaybı yaşanmaz.
 • 85 cm yüksekliğinde olan standart menhol kullanıldığında, depo birçok ilin don seviyesi altına konumlanmış olur.
 • Depolanan su/sıvı yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olur.
 • Depolanan su/sıvı yaz-kış, gece-gündüz ısı değişimlerinden asgari düzeyde etkilenir.
 • Serin ortamda depolanan içme suyunun tadı ve kokusu değişmez.
 • Depolarda bulunan 65 cm iç çaplı muayene bacası sayesinde gemici merdiveni ile depo içine rahatlıkla erişilebilir.   

PRATİK UYGULAMA

 • Depolar montaja hazır vaziyette teslim edilmektedir. Ayrıca kalıp, demir donatı ve beton gibi zaman, işçilik ve buna bağlı maliyet kayıpları yoktur.
 • Depoların yekpare ve hafif oluşu, nakliye ve kurulum işlerini çabuklaştırır.
 • Depolar diğer geleneksel depolar ile kıyaslanamayacak kadar hafiftir, işçiliği süratli ve kolaydır.
 • Uygulama hava koşullarına büyük oranda bağlı değildir.
 • Depolar istendiğinde kazı alanından çıkartılıp, başka bir yere taşınabilir ve tekrar gömülüp kullanılabilir.
 • İsteğe bağlı olarak depo ile bütünleşik imal edilen mekanik oda vasıtasıyla, pompa ve hidrofor gibi ekipmanların güvenli ve sessizce çalışması sağlanabilir.   

ARITMA & FOSSEPTİK

 • HDPE depolar, siyah atık suyun ihtiva ettiği asit ve baz bileşimlerinden etkilenmez, tahriş olmaz.
 • Depolar kesinlikle sızdırmaz.
 • İsteğe bağlı olarak, tank içine difüzör ve sair ekipmanın montajına yönelik bağlantı zemini hazırlanabilir.
 • Fosseptik deposu uygulamasında, atık su serin şartlarda depolanır ve koku oluşumu asgari düzeyde kalır.
 • Arıtma uygulamalarında, pompaların neden olacağı gürültü kirliliği minimum düzeyde kalır.
 • Biyolojik arıtma uygulamalarında bakteriler aşırı soğuk ve sıcaktan korunur ve optimum yaşam şartları sağlanır.
 • Depo içinin düz cidarı sayesinde bilhassa fosseptik uygulamalarında, vidanjörün depoyu komple boşaltması sağlanır.   

STORMWATER

 • Aniden bastıran şiddetli yağmurlarda, kanalizasyon giderlerinin bloke olması ya da yetersiz kalması durumunda kısa süreli ve sonuçları pahalı taşkınlar oluşabilir. Yağmur sularının AT 204’den müteşekkil ara haznelere alınması ve akabinde cazibe ile kanalizasyona verilmesi bu taşkınları önleyebilir.   

EKONOMİK

 •  Depolar, bakım / onarım gerektirmez.
 • Yer altı depoları sayesinde değerli arsada ve bilhassa bina içinde yer kaybı olmaz.
 • Yer altı depolar ve sağladıkları faydalar, binaların katma değerini arttırır.    

GÜVENLİK

 • Vida dişli depo kapakları, depo ile birlikte teslim edilen bir “kapak takma / sökme anahtarı” ile sıkılır. Sıkıca kapatılmış bir kapağın, bu anahtar olmadan çıplak elle açılması son derece güçtür. Bu tedbir sayesinde bilhassa çocukların kapağı açması önlenmiştir.
 • Binanın içine, bodrumuna, kapalı otoparkına yerleştirilen yer üstü tanklar kendi ağırlıkları ve barındırdıkları sıvı ağırlığının toplamı kadar statik yük getirirler yapıya. Oysa bina dışında yer altına gömülen depolar, yapıya gereksiz ve tehlikeli yük bindirmez.   

ÇEVRESEL

 • Tüm depolar %100 oranında geri dönüşüme elverişli polietilenden mamuldür.
 • Sızdırmaz depolar, doğaya zarar vermez.
Features - SFR

Features,